En aquest apartat trobareu tota la informació referent a les Ordenances Fiscals, els Reglaments Municipals, el Pressupost Municipal, el calendari del contribuent i el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que encara no està aprovat, però si que tenim el que està en projecte.

Apartat amb el llistat de tràmits que podeu fer directament via internet (amb certificat digital) sense passar per l'ajuntament, i la informació necessària pels tràmits que cal venir a l'ajuntament: documents que cal portar, fotocòpies compulsades, impresos per omplir, etc...

Josep Lleixà Lleixà és l’actual alcalde de Mas de Barberans. Va ser escollit en la sessió constitutiva del ple de l’Ajuntament, que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2011.

L’alcalde s’escull pel ple de l’Ajuntament, i l’elecció té lloc en la sessió constitutiva, al cap de vint dies de la celebració de les Eleccions municipals.

L’alcalde és el màxim representant polític del poble, en qui recauen a més, les tasques de gestió dels serveis i l’activitat general de l’Ajuntament.

Poden ser candidats a l’alcaldia tots els regidors i les regidores que van encapçalar les respectives llistes electorals que han obtingut representació a l’Ajuntament. Qui resulta escollit alcalde/ssa pren possessió davant el ple de la Corporació d’acord amb la forma general establerta per a la presa de possessió dels càrrecs públics.

Espai on es publiquen totes les memòries dels plens que s'han aprovat.

fulls informatius que s'han anat destribuint a la població

Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.
Més informació Acceptar