Els serveis socials d'atenció primària estan formats per:

-Un/a treballador/a social

-Un/a educador/a social

Els Serveis Socials d'Atenció Primària, tenen com a principals funcions:

     Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió *

     Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial corresponent.

     Informació, orientació i assessorament

     Aplicació del tractament de suport a persones, famílies i grups.

     Gestió de serveis d’atenció domiciliària i els altres que siguin determinats

     Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció

     Treball social comunitari

     Tramitació de propostes de derivació als serveis socials d’atenció especialitzada

 Horari de la treballadora social: dilluns de 9h a 11h30'.

Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.
Més informació Acceptar