El servei de teleassistència domiciliària està enfocat a persones que necessiten un control dins del seu domicili.

L'objectiu de l'aparell MobileTel és augmentar aquest servei de teleassistència a persones majors, malates o discapacitades, que també desenvolupen part de la seva activitat fora del domicili.

Sortir a comprar, excursions, viatges, visites a metges, passejar, etc., són activitats que es realitzen fora de casa i que també poden necessitar d'un sistema d'alarma en cas d'emergència.


A qui va dirigit?

     Persones amb situació de risc per edat avançada, discapacitat o malaltia.

     Persones que visquin soles o passin gran part del dia soles.

     Persones en situació d'aïllament geogràfic.

     Persones en situació de desarrelament social

Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.