informaticaS'impartirà a la segona quinzena d'aquest mes al Museu en horari de tarda de 5:30 h a 7:30 h

Està destinat a tots els veïns interessats i és gratuït.

Es donaran continguts bàsics d'internet, però, previ acord amb el formador, aquests es podran modificar.

Els interessats poden inscriure's a l'ajuntament durant aquesta setmana.

Hi ha un màxim de 20 places.

El curs és fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament del Mas i l'associació Guifinet

internetPromocionat per l'Ajuntament, l'associació guifi.net oferta, gratuïtament, un curs d'internet destinat a gent amb uns coneixements bàsics sobre el tema. La durada total del curs és de 12 h repartides en 6 sessions de 2 h cadascuna. El curs començarà el dilluns 17 a les 17:30 h a les escoles. Les altres sessions previstes seran el 19, 21, 25, 26 i 28, també de 17:30h a 19:30 h. Els veïns interessats poden passar per l'ajuntament per inscriure's.

Aquesta àrea:

  • S'encarrega del manteniment i actualització de la pàgina web de l'ajuntament i la dels altres serveis que hi formen part.
  • És la portaveu del consistori en temes relatius a la recepció de la TDT, de telefonia fixa i mòbil i implantació d'internet.
  • Organitza els cursos d'alfabetització digital destinats a la població.
  • Elabora el full informatiu bimensual.
Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.