Aquí és on us indiquem quins són els Ens on us podeu adreçar per sol·licitar ajuts i quin tipus d'activitats són els que poden ser subvencionats.

Una de les tasques principals de l'Àrea de Promoció Econòmica és la recerca de fonts de finançament i altres ajuts i subvencions. Per visualitzar totes aquelles subvencions que s'ofereixen a diferents nivells i departaments, tant a nivell català com estatal i/o europeu, podeu consultar el CIDEM, la base de subvencions i ajuts:

Base de dades del CIDEM: http://www.cidem.com/cidem/cat/serveis/financament/bbddajuts/index.jsp

Per a més informació, podeu contactar amb l'AODL local: Pepa Subirats Rosiñol - Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL)

Horari d’atenció al públic:

  • de dimarts a divendres de 9 a 12 a l’ajuntament.
  • de dimarts a dijous de 15h a 18h30’ al CDR Museu de la Pauma

     Concessió de subvencions que regiran el Pla Renova’t d’enllumenat interior als comerços i altres establiments de cara al públic a Catalunya.

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6035 / 30.12.2011, es va publicar la convocatòria per a l’any 2012 per a la concessió de subvencions que regiran el Pla Renova’t d’enllumenat interior als comerços i altres establiments de cara al públic a Catalunya.

El termini per a presentar sol·licituds i documentació annexa serà des del 15 de febrer de 2012 fins al 30 d’abril del 2012, o fins a l’exhauriment del pressupost disponible per a cadascuna de les línies.Us adjuntem l’enllaç de la pàgina web on podeu trobar informació d’aquesta subvenció:

 

Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.