El Centre de Desenvolupament Rural de Mas de Barberans, inaugurat el dia 5 de maig del 2010, està destinat a la realització d’accions que afavoreixin i diversifiquin el desenvolupament econòmic local i territorial, així com la posada en valor de part del patrimoni etnològic autòcton mitjançant el Museu de la Pauma.

Mas de Barberans és un municipi, de 650 habitants de la comarca del Montsià, agrícola basat en l’agricultura de secà de l’olivera, el garrofer i l’ametller. Es va considerar que calia diversificar l’economia de Mas de Barberans amb nous filons d’ocupació d’acord amb els temps i les tendències vigents, tot aprofitant de manera sostenible les tradicions culturals i l’entorn en el qual està immers.

http://www.cdrmuseudelapauma.cat/

Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.