marato_2La recaptació final de la Marató ha estat de 628 € .

Agraïm la solidaritat de tots els participants.