• Consultori mèdic: 977 73 92 00 Horari de consulta: Dilluns: 15h. Dimarts: 9h. Dimecres: 15 h. Dijous: 9 h. Divendres: 9h.
 • Farmàcia: 977 73 91 13
 • Col.legi públic "Teresa Subirats": 977 73 91 35
 • Cooperativa agrícola "Sant Isidre": 977 73 90 30
 • Societat de caçadors: 977 73 91 85
 • Biblioteca: 977 73 91 28
 • Guarderia rural: 652 950 230
 • Taxi 24h.: Ofereix tota mena de serveis particulars, Seguretat Social, Bodes , transport de bicicletes  i altres consultar.
  Parada al C/ Major, 20 - Tel. 637 194 208

Altres telèfons d'interès

 • Centre d'Emergències de Catalunya: 112
 • Emergències trànsit (mossos d'esquadra): 088
 • Bombers: 085
 • Protecció Civil: 1006
 • Mossos d'Esquadra (Amposta): 977 70 56 80
 • Guardia Civil (Sta. Bàrbara): 977 71 70 56
 • Ambulàncies Baix Ebre: 977 50 34 94
 • Hospital Verge de la Cinta: 977 51 91 00
 • Ambulatori Seg. Social: 977 50 03 33
 • RENFE: 902 24 02 02
 • HIFE: 977 44 03 00
 • Consell Comarcal del Montsià: 977 70 43 71
 • Fecsa/Enher (avaries): 900 77 00 77
 • Abocador Comarcal: 977 261 033
Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.