xifresMas de Barberans és un poble que està patint una regressió pel que fa a la seva densitat de població. Els atractius de les grans ciutats, les ofertes de treball i la diversitat cultural fan que la gent jove marxe a estudiar i a viure fora del poble.  Actualment té aproximadament 650 habitants, a principis de segle en tenia 1600 però el que és més greu és que a la dècada dels 70 del segle XX  en tenia 1000. 

La piràmide de població presenta una base molt estreta, una població envellida molt per sobre de la mitjana catalana.  Per tant s'hauria de  buscar la complicitat dels joves perquè es queden a viure al poble i aquest és un dels objectius de l'ajuntament transmetre la idea que: viure al Mas és un privilegi ja que són més els avantatges que els inconvenients.

 

Podeu consultar totes les dades de Mas de Barberans a la web de l'Institut d'estadística de Catalunya:

http://www.idescat.cat/emex/?id=430770#h0

Podeu consultar un apunt demogràfic cedit per Joan Josep Adell.

Us informem que utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir informació dels usuaris que accedeixen a la web.